021 49138888

ردیف عنوان تعداد واحد قیمت (ریال) کل قیمت (ریال)
1 دستگاه 32 کانال داهوا مدل DH-HCVR5432L-S2 121,800,000 121,800,000
جمع قابل پرداخت 121,800,000