021 49138888

ردیف عنوان تعداد واحد قیمت (ریال) کل قیمت (ریال)
1 دوربین بولت داهوا 1 mp مدل DH-HAC-HFW1100RMP-0280B 3,050,000 3,050,000
جمع قابل پرداخت 3,050,000